O Artyzmie.

Redagowanie tej treści miałem zaplanowane na jutro, ale piszę zachęcony YouTube-ową wieścią, iż P. Dawid Podsiadło będzie "brał udział" w produkcjach filmów i spektakli. Moją relację, wobec wspominanej nowiny, sprecyzuję po zamierzonej wypowiedzi :
o Artystach i Rzemieślnikach.
Zacznę od pochwalenia się znajomością opinii Sinolog-a/ów, mówiącej o randze hierarchicznej w społeczeństwie chińskim, Artysty wobec Rzemieślnika.
Artysta (w Chinach "feudalnych") zajmował się Twórczością okazjonalnie i nie wiem czy zgłębiał techniki form wyrazu artystycznego. Rzemieślnik natomiast, to persona który wnikał w szczegóły warsztatu techniki Artystycznej, ale i w hierarchii społecznej, "notowany" był niżej od Artysty. Rozumiem "to" tak, że Rzemieślnik związany był z Artyzmem, jako źródłem utrzymania, co współcześnie "u nas" nie da się uznać za kryterium.

Współcześnie zachodnie społeczeństwo Obywatelskie, zawiera strefę zwaną POP-kulturą, która wedle komentarza w Wikipedii, utworu "Applause" śpiewanego przez Lady Gaga, "ta" POP-kultura, rozrosła się jako pojęcie, i wchłonęła domenę komentarzy krytyków, czyli Sztukę, na pozycję podzbioru, dla Wybitnych Skutków Twórczych.
Zalążek idei, którą "roztrząsam" tym tekstem, pojawił się z mojej interpretacji utworu "Sobie i Wam" Męskiego Grania 2019, gdzie pojawiają się w refrenie słowa :
"Życzymy sobie i Wam,
by nas było stać,
na święty spokój..."
Moja interpretacja "poszła skojarzeniem" przestrogi, o tym, że publiczne Postacie, niekiedy bywają nękane, komentarzami o sferach Ich żyć, niezwiązanych z publiczną rolą i wizerunkami. Według mojej opinii, Postacie Medialne, dysponują możliwościami upowszechniania "Modeli Obyczajowości", ale

Kontynuując!?! czyli: >>>