Nic złego, że "Jednego Utworu"

Żadna sensacja = nabyłem YouTube konto Premium.
Zacząłem gromadzić Utwory na "play-listy".
Z pośród znanej mi Muzyki, dzisiaj ujrzałem, że bywają Twórcy, którzy "zrobili wrażenie" (na mnie) :
(=) jednym Utworem
(=) jedną Płytą
wskażę "personalnie" dwie Artystki, mimo że częściej tak oceniam Niektórych :
(=) Tori Amos : -Utworem "Cornflake Girl"
i
(=) Eryka Badu : -Płytą "Baduizm"
Zastanowiłem się nad przyczyną :
Twórczość, to niekiedy Osobista Wypowiedź, oraz i Intymna Ekspresja.

I te Cechy Twórczości, decydują o obszarze adresatów Artystycznych :
-Ja nie byłem Mężem (czy innym Bliskim) Tori ni Eryki, więc nie będę rozumiał Ich na przestrzeni, całego Twórczego i Prywatnego Życia.

Jedyny Autor: Andrzej Fejster.